Chci povolit jen autorizovaný vstup / monitorovat pohyb

Co všechno dokážou přístupové systémy?

Jak fungují přístupové systémy?

U vchodu je umístěno identifikační zařízení (čtečka karet, čtečka elektronických klíčenek, čtečka otisků prstů, kódová klávesnice). Osoba, která chce vstoupit, prokáže svou identitu (přiložením karty ke čtečce, vyťukáním kódu na LED klávesnici…). Pokud je osoba oprávněna ke vstupu, identifikační zařízení vyšle signál elektromagnetickému zámku nebo otvírači dveří, aby byla osoba vpuštěna. Zároveň může být o této akci vložen záznam do databáze, která všechny příchody a vstupy uchovává.

Jaké možnosti identifikace přístupové systémy nabízejí?

Nejrychleji rostoucím segmentem trhu jsou dnes biometrické přístupové systémy. Prakticky je nelze oklamat (např. krádeží nebo půjčením karty), jsou spolehlivé a jejich cena v posledních letech rychle klesla, což přispívá k jejich masovému šíření i v menších podnicích.

Jsou přístupové systémy odolné proti vandalismu?

Každý přístupný prvek přístupových systémů je nabízen ve standardní variantě i ve variantě odolné proti vandalskému útoku (tzv. antivandal provedení).

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
Elfnet Group, s.r.o. © 2019