Chci požární ochranu

Jak požární ochrana funguje

Po hlídaném objektu jsou rozmístěny detektory, které sledují průvodní jevy požáru (zvýšení teploty, výskyt kouře apod.). Ty jsou napojeny na ústřednu, která spouští poplach. Poplach u požárních systémů bývá většinou signalizován akustickou sirénou, možné je i vyrozumění majitele přes mobilní telefon nebo přímé napojení na hasiče.

Jak vybrat požární ústřednu

Požární ústředny se liší především počtem zón a způsobem ovládání. Zóna je elektrický okruh, na který jsou napojeny požární hlásiče tak, že je možné zjistit, ve které části objektu poplach vznikl. Největší podíl na trhu mají dnes ústředny se 4, 8 nebo 16 zónami.

Na každou ústřednu lze připojit různé způsoby signalizace – akustickou nebo vizuální sirénu, tzv. gsm modul (výstražná sms nebo volání na telefon). Větší objekty (hotely, výrobní haly) bývají často připojeny přímo na hasiče.

Ústředny jsou napájeny klasicky ze zásuvky a navíc obsahují olověné akumulátory pro případ výpadku proudu. U některých ústředen lze nastavit, aby pro zvýšení bezpečnosti v případě výpadku proudu a potom před vybitím záložních baterií posílaly např. výstražnou sms.

Hlásiče požáru – typy hlásičů

Opticko-kouřový detektor dokáže odhalit vznikající požár na základě kouře. Je určen k identifikaci požáru v prvotní fázi. Při proniknutí částic kouře do měřicí komory detektoru dochází k odrazu vysílaného IR (infračerveného) paprsku mimo předpokládanou osu dopadu a po vyhodnocení závažnosti tohoto stavu detektor buď zůstane v klidovém režimu, nebo vyhlásí poplach. Některé detektory jsou vybaveny mřížkou proti větším nečistotám či létajícímu hmyzu.

Detektor je vhodný pro rozeznání požáru v prvotní fázi, jeho funkce není ovlivněna vlhkostí, proudem vzduchu ani prachem.

Ionizační kouřový detektor má dvě komory – referenční a měřicí. V referenční komoře je umístěno malé množství ionizační složky. Pokud v obou komorách dojde k vyrovnání záření nebo pokud je záření v měřicí komoře vyšší než v referenční, dochází k vyhlášení poplachu. V počátcích výroby se objevovaly dohady, že stálé ionizační záření může mít negativní dopady na lidský organismus, testy výrobců však udávají, že ionizační složka je extrémně malá a pro zdraví neškodná.

Teplotní hlásič diferenciální nebo maximální identifikuje oheň v pozdější fázi než detektor opticko-kouřový. Dokáže však rozeznat i oheň bez kouře. Funguje na principu detekce teploty – poplach vyvolává při prudkém nárůstu nebo při překročení daného teplotního maxima. Jeho výhodou je možnost použití v prašném prostředí nebo prostředí s vyšší koncentrací kouře či páry ve vzduchu.

Speciálním druhem detektoru je detektor úniku oxidu uhelnatého (CO). Tento plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování, dokáže člověka zbavit vědomí a zabít do několika minut. Je bez barvy a zápachu, proto ho člověk vlastními smysly neodhalí.

Kombinované požární detektory – nejčastější kombinací je opticko-kouřový detektor s detektorem teplotním.

Multifunkční detektory – zajišťují ochranu proti nejčastějším rizikům – požáru a úniku CO (oxidu uhelnatého). Používají se především v místech s rizikem vzniku spalin a jiných produktů hoření (garáže, dílny, výrobní haly, autoservisy…)

Požární tlačítko – tímto nouzovým tlačítkem, krytým pod rozbitným sklíčkem, lze nahlásit existenci požáru manuálně.

Hlásiče požáru – jak na instalaci

Detektory by měly být umístěny nejlépe u stropu co nejblíže ke středu místnosti. Od stěny musí být vzdáleny minimálně 30cm a nesmí být zakryty nábytkem. Maximální výška umístění je pak 6m od podlahy místnosti.

Požární ochrana a zákon

Co říká zákon 23/2008 Sb. o povinném vybavení novostaveb požární ochranou?

„Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.

V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.“

Zajímavosti

Dlouhodobý průměr v ČR je celkem 55 požárů denně.

V roce 2010 následkem požárů v Česku zahynulo 131 osob, z toho následkem požáru v domácnosti (2500 případů) zahynulo 68 osob a dalších 551 utrpělo zranění. Škody způsobené požáry v domácnostech dosáhly 420 milionů korun. Častou příčinou jsou opotřebované kabely, komíny, topidla, přetěžování zásuvek nebo vadné spotřebiče (nabíječka, zářivky).

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
Elfnet Group, s.r.o. © 2020